Jest organizacją pozarządową, samopomocową, niedochodową. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. PSONI Koło w Gdyni działa od 1992 roku i jest największą w mieście organizacją, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy działalność w zakresie

  • ochrony zdrowia
  • edukacji
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej
  • działań artystycznych
  • opieki wytchnieniowej
  • sportu
  • ruchu self- adwokatów
  • organizacji szkoleń
  • aktywizacji zawodowej
  • wspierania rodzin

Dostępność